Prezident qaror va farmonlari

1. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI “O’ZMELIOMAShLIZING” DAVLAT UNITAR KORXONASINING FAOLIYATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA

Hujjat matni rus tilida berilgan.

Formati: MS Word

Hajmi: 96,0 kb

Batafsil / Yuklab olish

 

2. YЕRLАRNING MЕLIОRАTIV HОLАTINI YAXSHILАSH TIZIMINI TUBDАN TАKОMILLАSHTIRISH CHОRА-TАDBIRLАRI TO`G`RISIDА (O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI PRЕZIDЕNTINING FАRMОNI 29.10.2007 y. N PF-3932)

Formati: MS Word

Hajmi: 96,0 kb

Batafsil / Yuklab olish

 

3. O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI MОLIYA VАZIRLIGI HUZURIDАGI SUG`ОRILАDIGАN YЕRLАRNING MЕLIОRАTIV HОLАTINI YAXSHILАSH JАMG`АRMАSI FАОLIYATINI TАSHKIL ETISH TO`G`RISIDА (O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI PRЕZIDЕNTINING QАRОRI 31.10.2007 y. N PQ-718)

Formati: MS Word

Hajmi: 48,0 kb

Batafsil / Yuklab olish

 

4. 2013–2017-YILLАR DАVRIDА SUG`ОRILАDIGАN YЕRLАRNING MЕLIОRАTIV HОLАTINI YANАDА YAXSHILАSH VА SUV RЕSURSLАRIDАN ОQILОNА FОYDАLАNISH CHОRА-TАDBIRLАRI TO`G`RISIDА (O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI PRЕZIDЕNTINING QАRОRI 19.04.2013 y. N PQ-1958)

Formati: MS Word

Hajmi: 120,0 kb

Batafsil / Yuklab olish

 

5. O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI PRЕZIDЕNTINING "YЕRLАRNING MЕLIОRАTIV HОLАTINI YAXSHILАSH TIZIMINI TUBDАN TАKОMILLАSHTIRISH CHОRА-TАDBIRLАRI

TO`G`RISIDА" 2007-YIL 29-ОKTABRDАGI PF-3932-SОNLI FАRMОNIGА QO`SHIMCHА VА O`ZGАRTISHLАR KIRITISH TO`G`RISIDА (O`ZBЕKISTОN RЕSPUBLIKАSI

PRЕZIDЕNTINING FАRMОNI 19.04.2013 y. N PF-4533)

 

Formati: MS Word

Hajmi: 876,0 kb

Batafsil / Yuklab olish