Savol va Javoblar

Savol:Kompaniyaning Lizing munosabatlari qaysi manbalar hisobiga amalga oshiriladi?
Javob

“O‘zmeliomashlizing” davlat lizing kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladigan lizing xizmatlari resurs bazasi quyidagilardan tashkil topadi:
a) O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash jamg‘armasi tomonidan qarz asosida beriladigan mablag‘lar hisobiga;
b) o‘z mablag‘lari;
v) boshqa jalb etilgan (Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg‘armasi tomonidan beriladigan mablag‘lardan tashkari) mablag‘lar.
g) soliq imtiyozlaridan yig‘ilgan mablag‘.
d) Ustav jamg‘armasi mablag‘lari hisobiga.