Savol va Javoblar

Savol:Ta’minotga uchinchi shaxs kafilligi taqdim etilishida kafil tashkilot qanday talablarga javob berishi lozim?
Javob

Kafil tashkilot moliyaviy barqaror bo‘lib, moliyaviy holatining qoniqarli ekanligini tasdiqlovchi mustaqil audit tashkiloti xulosasiga ega bo‘lishi lozim. Kafil tashkilotning hisobot sanasiga buxgalteriya balansi taxlil qilinadi va moliyaviy barqaror bo‘lgan kafil tashkilot bilan kafillik shartnomasi rasmiylashtiriladi.