Savol va Javoblar

Savol:Lizing ta’minotiga nisbatan qo‘yilgan talablar qanday?
Javob

Lizing oluvchi quyidagi ta’minot turlariga ega bo‘lishi lozim:
• Bank yoki sug‘urta tashkilotlari kafolatlari;
• Uchinchi shaxs (yuridik ) kafilligi.
• Ko‘chmas mulk
• Qimmatli qog‘ozlar garovi;
Qo‘llaniladigan barcha ta’minot turlari amaldagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq rasmiylashtiriladi.